Kosár - 0Ft

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Az ACCORD PLUS Kft. (továbbiakban Kereskedő) tulajdonát képező, www.accordplus-
szerszam.hu honlapot (továbbiakban Weboldal) bárki (továbbiakban Ügyfél) jogosult böngészni, aki az alábbiakban felsorolt és részletezett általános szerződési feltételeket, valamint a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályait elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. Az oldalon található tartalom, információ és ismeretanyag szakszerű vagy szakszerűtlen használatából, felhasználásából keletkező esetleges károkért, hátrányokért a weboldal tulajdonosa semminemű anyagi felelősséget nem vállal.

Általános tudnivalók

A Kereskedő adatai:

• Cégnév: ACCORD PLUS Kft.

• Székhely: H-1161 Budapest, Rákosi út 19.

• Cégjegyzékszám: 01-09-980242

• Adószám: 23830138-2-42

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje munkanapokon: 8:00-16:30

• Telefon: +36 20 8080-911, +36 20 8080-211, +36 20 8080-611

• Internet cím: www.accordplus-szerszam.hu

• E-mail: accordpluskft@gmail.com

Az ACCORD PLUS Kft. online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Kereskedő az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Kereskedő azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Regisztráció

Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókadatok módosítása linkre kattintva megjelenő Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatokat az Ügyfél telefonon vagy e-mailben bármikor korlátozás nélkül módosíthat.

Megrendelés

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni, de az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát is befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-
os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelés feladására a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

A megrendelés aktuális státuszáról Ügyfél e-mailben folyamatos tájékoztatást kap.

Szállítási és fizetési feltételek

Kereskedő a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát is befolyásolja.

Nagy értékű, nagy méretű (raklapos) vagy nagy súlyú (15 kg feletti) gépek kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra.

A szállítási feltételekre és pontos díjszabásra vonatkozó bővebb információkat a Weboldal tartalmazza.

A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Kereskedő telephelyén.

Fizetési feltételek tekintetében az Ügyfél választhat előre utalást, illetve átvételkori készpénzes fizetést (utánvét). Az egyéb fizetési módokra (átutalás, halasztott fizetés), ill. az egyedi árajánlatokra nem vonatkoznak a webshop árai.

Elállás joga, módja, következményei

A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Kereskedői adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-
mail címen közölheti a Kereskedővel.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Kereskedő részére, utánvételes átvételt a Kereskedő nem teljesít. Elállás esetén az ACCORD PLUS Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Kereskedő az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Garancia, szavatosság

Termékeire vonatkozóan Kereskedő a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Kereskedő az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Ügyfél a Kereskedő általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

Ügyfél kizárólag a Kereskedő által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók. A jótállás időtartama alatt a Kereskedő a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően az Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Kereskedőnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Kereskedő nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Kereskedő köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kötelező jótállás tekintetében Kereskedő a 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet iránymutatásait tekinti kötelező érvényűnek.

Felelősség

A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Kereskedő nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Kereskedő kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Kereskedő ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Kereskedők oldalaira vezet. Ezen Kereskedők adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Kereskedő nem vállal felelősséget.

Szerzői jogok

A Kereskedő tulajdonosa vagy feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. A vállalkozás tiszteletben tartja a szerzői jogokat, az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit, és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha Ön ennek ellenkezőjét tapasztalja, kérjük, hogy haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a hibát mielőbb orvosolhassuk. A Weboldalról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolat készítése megengedett, de kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. A weboldal bármely részének másolatát anyagi haszonszerzés céljából eladni tilos, továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában kizárólag a honlap tulajdonosának beleegyezésével történhet. Az itt leírtakon kívül Kereskedő semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Kereskedő és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Kereskedővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita a bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Változtatás joga

Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül bármilyen változtatást, javítást, módosítást (beleértve az árakat is) végezzen a Weboldalon. Kereskedő bármikor jogosult a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseit módosítani, mely módosítások a www.accordplus-szerszam.hu oldalon való közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

Látogassa meg facebook oldalunkat is!