Kosár - 0Ft

Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

A piros szövegre kattintva elérhető:

ADATKEZELESI TAJEKOZTATO AZ ERINTETT TERMESZETES SZEMELY JOGAIROL SZEMELYES ADATAI KEZELESE VONATKOZASABAN 2018.05.25-tol

Adatvédelmi nyilatkozat

(2018.05.25-től adatkezelési tájékoztatóval bővült. Lásd fentebb a pirossal kiemelt szövegre kattintva)

Az ACCORD PLUS Kft. (továbbiakban Kereskedő) mint a www.accordplus-szerszam.hu
weboldal üzemeltetője garantálja, hogy a Látogatók és Felhasználók személyes és egyéb
adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva
kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

 1. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
  évi LXIII. törvény,
 2. a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 3. a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI.
  törvény,
 4. az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Általános adatkezelési szabályok

A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.

 • telefonszám
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • jelszó,
 • saját e-mail cím,
 • felhasználónév

A Kereskedő fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Kereskedő jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik. A rögzített adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra. A Kereskedő kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen
Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja az általános szerződési feltételek szabályait. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

A Honlap látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos szolgáltatásaihoz.

Kereskedő a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Kereskedő olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

A Kereskedő a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.
Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

A Kereskedő nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.
A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Kereskedőt semmilyen felelősség nem terheli. A Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik. A Kereskedő szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.

A Kereskedő szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Kereskedő nem vállal felelősséget.

Látogassa meg facebook oldalunkat is!